کورپاڼه > کلککالي
تړاو کاپي کاپي شو
لېوال براڼد کمپيوټر او همغاړي جوړول د يو څه مودې لپاره ځنډېدلې، پخواني پيداوار دلته پيدا کولاى شئ.
محاسب کې جوړ شوى