نوې تازه


د بريا کيسې
له کله چې د لېوال د لېرې ښوونځى د زده کړو کولو ټکنالوژۍ لړۍ عملي شوې دى د والدينو لخوا د دوى د ماشومانو د ښوونې او روزنې په چارو کې د دوى ګډون په مثبته بڼه زيات شوى دى.
د والدينو او ښوونکو د اټکلونو په بنسټ په ټولګيو کې د زده کوونکى د غيرحاضري کچه زيات نه زياته ٩٠٪ ته راټېټه شوۍ دى.
د ښوونځيو د سر ښوونکي سره شويو مرکو کې دوى په دې اند دي چې دا پروژه کولاى شي چې د نورو ټولګيو زده کوونکو ته هم ډېري ګټورې وي.

Parental engagement in their children’s education has positively increased since the Liwal distance learning technology implementation.
Based on parents and teachers’ estimates, students’ absenteeism rate has decreased by as much as 90% in the target classes. School principals interviewed also believed the project could benefit other grades.
The project was implemented in two provinces Kandahar and Nangarhar, reaching an estimated 8,000 students (5,000 in Nangarhar and 3,000 in Kandahar) in 8 selected schools (4 in each province). Training was provided to 173 teachers and 35 school administrators on how to use the provided technology to implement this project.

Download External Evaluation Report (Conducted by an Independent Research company)

لېوال د لېرې ښوونځى : خپلځاني زدهکړو لارېچارې

د ټيکنالوژۍ په مرسته، زدهکړه له ښوونځي او ښوونکي پرته هر وخت ، هر کور او هر ځاى ته رسول د لېوال د لېرې ښوونځي موخه ده. د لېوال د لېرې ښوونځي د ترسره کولو لپاره لومړى بايد درسي مواد لکه کتابونه، دويم ښوونيز مواد، چې د ښوونکي دنده ترسره کوي په لاندې پتو ترلاسه کړئ:

لېوال د لېرې ښوونځى : ښوونيز مواد
پر پښتو ټلوېزيون يې وګورئ پر يوټيوب يې وګورئ د فيسبوک پاڼه د ټليفون، ټابلېټ،کمپيوټر او نورو وسيلو لپاره SDکارډ يا ميموريکارډ له مرکزي دفتر يا استازو ترلاسه کړئ. د ډيويډي او کمپيوټر لپاره ډيويډي له مرکزي دفتر يا استازو ترلاسه کړئ.
لېوال د لېرې ښوونځي: وېبپاڼه

ټول واک او حقوق لېوال شرکت سره خوندي دي.
US & International Patent Pending © 2015-2017
سرپاڼه