کورپاڼه > هوايي تخنيکي اسانتياوې
تړاو کاپي کاپي شو
هوايي تخنيکي اسانتياوې
هوايي ټراپيک کابوتوب برج سيسټم
افغانستان جوړ
Liwal ADS-B  Surveillance
تړاو کاپي کاپي شو
لېوال اډس-ب څارنه
تکيه خپلچار څار- خپرول (اډس-ب) څارنې سيستم په نړيواله کچه کارېږي او د امريکا متحده ايالاتو د هوايي چلند ادارې لخوا الوتکې چې ددوى هوا ته ننوځي اړ دي چې بايد په اډس-ب سيسټم الوتکه سمبال وي. همدارنګه ډېر هېوادونه پلان لري چې له زاړه راډويي راډار څخه اډس-ب ته واوړي. افغانستان له ٢٠١٢ کال څخه اډس-ب سېسټم کاروي.
اډس-ب د ملکي هوايي چلند لپاره مډرن او پشېبه څارنې سېستم دى چې د الوتکو پېژندنې، څارنې او خونديتوب اسانتياوې ورکوي

وړتياوې
ځمکنيز او سپوږمکيز څارنې سېسټم چې الوتنې، ټرمېنل او د هوايي ډګر سيمه کې ښوځښتونه څارنه برابروي.
د سيمې يا الوتکې پر بنسټ ټولې نړى کې څارنه.
اداري او مديريتي سېسټم سره تړل چې مالي او اداري چارې، الوتکو مهالوېش، تېرېدونکو الوتکو پيس، هوايي ډګر لګښتونه او نورې اداري چارې سمبالوي.
په پښتو او دري کې ځايي پروګرام مخينه.
په هېواد دننه ترميم او ملاتړ.
تړاو کاپي کاپي شو
Airport Surviellance Radar Maintenance
Airport Surveillance Radar abbreviated as ASR is a radar system that are place in airports for detecting the position of aircraft and used by Air Traffic Controllers (ATC) for air traffic flow management to monitor flights, ensure safety, efficiency and enhanced situational awareness. ASR systems usually contain a primary and secondary radar. The primary radar consists of a continually rotating antenna transmitting electromagnetic radiation that backscatters as an echo from the surface of an aircraft. By measuring the time delay of the echo, the aircraft is detected at long ranges. The secondary radar uses a radar beacon antenna to transmit and receive aircraft data such as identification codes, barometric altitude etc. Transmitting power ranges for the primary radar can be upto 25 kW whereas the secondary radar from 100 W to 2000 W.
تړاو کاپي کاپي شو
Air Traffic Controller Systems maintenance
Air Traffic Controllers (ATC) use radar and non-radar based technologies to control the airspace and track the movement of aircraft from tarmac to the skies. Apart from radar, Automatic Dependent Surveillance–Broadcast (ADS–B) systems that use satellite navigation and other senors are also employed in the aviation industry where aircraft periodically broadcast its position to the air traffic controller and other aircraft for situational awareness. ATC use many different tools such as flight data processing system, minimum safe altitude warning systems, arrival and departure managers and other navigation systems.
تړاو کاپي کاپي شو
د هوايي ډګر د پلانولو سيسټمونه
Airports can utilize advanced GIS products to obtain location intelligence from dynamic views and comprehensive analytical dashboards. GIS based solutions can enhance safety, comply with regulations, improve efficiency and can provide assets that are easily integrated with other airport systems.
کاپيحق © ١٩٩٠-٢٠٢٢ ټول حقوق لېوال لېمېټېډ سره خوندي دي.