کورپاڼه > اسانتياوې
اسانتياوې
تړاو کاپي کاپي شو

لېوالنټ د انټرنټ او بريښناليک اسانتياوې
تړاو کاپي کاپي شو
لېوالنټ هڅه کوي چې انټرنيټ مو له اړتياوو سره سم کار دکړي، موږ په اومړي ځل يه افغانيستان کښې د انټرنټ اسانتياوې برابره کړې، چې شپه او ورځ ترې کار اخيستلاى شى.

اوس د هيواد له هر ځاى څخه د سټلايټ ټليفون په مرسته انټرنټ او بريښناليک ليږلي او اخيستلاى شى. په دې نوګه تلسې زموږ د انټرنټ اسانتيا ترلاسه کولاى شئ او په سيمه کښې يوازې زموږ له انټرنټ سره سټلايټ ټليفون په مرسته پرليکه کيړاى شئ.
محاسب کې جوړ شوى