تړاو کاپي کاپى شد
ساخت لیوال، پلتفرم ERP، CMS و CRM ، آماده موبایل و مبتنى بر بلاک چین. مورد استفاده در پورتال های آنلاین دولتی و تجاری، توانمندسازی تجارت در لجستیک، انرژی، تجارت الکترونیک، آموزش، منابع بشرى، بخش های خدمات بهداشتی، مخابراتي و بسیاری دیگر.
محاسب کې جوړ شوى