صفحه نخست > محصولات
محصولات
تړاو کاپي کاپى شد
له پورتنۍ مينو څخه زموږ د کلکاليو (کمپيوټر او همغاړو) پوستکاليو (کمپيوټر پروګرامونو) او پيداوارو برخې ته ولاړ شئ.
نرم افزار
تړاو کاپي کاپى شد


اسياسافټ د لېوال شرکت د پوستکاليو پنځونې څانګه ده چې ١٣٦٧ کې د مهاجرت په وخت کې يې د ښاغلي نوررحمال لېوال لخوا په پېښور، پښتونخوا کې بنسټ کېښودل شو او له هغه وخت څخه جايزې ګټلي پروګرامونه جوړوي، چې وګړو، ادارو او دولتونو په پرمختګ کې مرسته کوي.

همدارنګه لېوال شرکت په هېواد او له هېواد څخه بهر د خپلو اړوند کمپينو په مرسته د نورو نړيوالو پوستکاليو کمپنيو د لايسنس او اسلي(اصلي) پروګرامونو لومړى درجه بياخرڅلاو، واکوال بياخرڅلاو، ويشونکى يا يوازنى ويشونکى دى.

سخت افزار
تړاو کاپي کاپى شد
Comming Soon!
محاسب کې جوړ شوى