کورپاڼه > منرالونه
تړاو کاپي کاپي شو
منرالونه
تک سپين ښويکاڼى
تړاو کاپي کاپي شو
تک سپين ښويکاڼى
سرچيه: افغانستان خورالږ غوښتنه: ٢٢-٢٥ ټنه کارونه: کاغذ، رنګ، سينګار، درملتون، ربړ، کاشي او نور. دري ډوله ټلک لرو: ١) ١٠٠٪ ډبری ٢)١٠٠٪ ميده ٣) ٣٠٪ ميده او ٧٠٪ ډبرى د کیفیت تضمین پيداوار نه یوازې د افغانستان په شاوخوا کې پلورل کیږي، بلکې د اسیا او افریقا نورو هیوادونو ته هم صادریږي. موږ په کابل او دوبۍ کې دفتر لرو.
کاپيحق © ١٩٩٢-٢٠٢١ لېوال لمېټډ. ټول حقوق خوندې دي. د نورو ټولو کمپنيو او/يا د هغو د پيداوار نومونه د هغوى خپل ټرېډمارک يا د هغو د څېښتنو ټرېډمارک دي.
محاسب کې جوړ شوى