کورپاڼه > د سپوږمکۍ له لارې عصري او ارزانه مخابراتي اسانتياوې
تړاو کاپي کاپي شو
د سپوږمکۍ له لارې عصري او ارزانه مخابراتي اسانتياوې
زموږ سپوږمکيو ار منځى او په ولاينونو کښې سيمه ييز منځي، چي په لمړيزه بريښنا چليږي، د نوي انټرنټ پرونوکال په خپلولو سره هر هيوادوال ته د هغه له وسې سره سم په وړلګښت شيه او ورځ د ټليفون، فکس او انټرنټ اسانتياوې برابروي.
زموږ اسانتياوى د ټليفون، فکس او انټرنټ او کرڅند ټليفون له پاره کاروئ او موږ ټولې نړۍ ته ستاسې د رسونې او رارسونې دنده ترسره کوو،
کاپيحق © ١٩٩٢-٢٠٢١ لېوال لمېټډ. ټول حقوق خوندې دي. د نورو ټولو کمپنيو او/يا د هغو د پيداوار نومونه د هغوى خپل ټرېډمارک يا د هغو د څېښتنو ټرېډمارک دي.
محاسب کې جوړ شوى